Minimální hodnota objednávky je 600 Kč.

Na základě Vámi vyplněných údajů a zmáčknutí tlačítka „Odeslat předběžnou objednávku“ vám na uvedený e-mail zašleme rekapitulační formulář vaší předběžné objednávky s výpočtem budoucí finální kalkulace ceny.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy dle ustanovení § 1731 a násl. Občanského zákoníku, návrh na uzavření smlouvy vzniká nejdříve v okamžiku, kdy vám naše společnost Channel Crossings s.r.o. pošle e-mailem OBJEDNÁVKOVÝ formulář vč. rekapitulace objednaného zboží.

Odesláním objednávky udělujete v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 v platném znění, svůj souhlas společnosti Channel Crossings s.r.o., se sídlem Thámova 681/32, Praha 8, se zpracováním poskytnutého jména, telefonického i e-mailového kontaktu a adresy a (v závislosti na Vaší volbě v průběhu objednávky) jejich zařazení do databáze společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen společnosti Channel Crossings dobrovolně a můžete jej kdykoli bezplatně odvolat. Postup pro vyřazení z databáze: zašlete e-mail s předmětem "storno" na e-mailovou adresu labyrinth@chc.cz.

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické formě v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 v platném znění, a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Souhlasím Naše stránky využívají ke své funkci cookies. Svou další činností na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s touto skutečností.

Předběžná objednávka

Labyrinth A1 Biology & English
Přírodopis

Labyrinth A1 Biology & English

Labyrinth A1 Civics & English
Občanská výchova

Labyrinth A1 Civics & English

Labyrinth A1 Geography & English
Zeměpis

Labyrinth A1 Geography & English

Labyrinth A1 History & English
Dějepis

Labyrinth A1 History & English

Labyrinth A1 Maths & English
Matematika

Labyrinth A1 Maths & English

Labyrinth A2 Biology & English
Přírodopis

Labyrinth A2 Biology & English

Labyrinth A2 Civics & English
Občanská výchova

Labyrinth A2 Civics & English

Labyrinth A2 Geography & English
Zeměpis

Labyrinth A2 Geography & English

Labyrinth A2 History & English
Dějepis

Labyrinth A2 History & English

Labyrinth A2 Maths & English
Matematika

Labyrinth A2 Maths & English