Labyrinth: CLIL v němčině
DEUTSCH LABYRINTH A1 pro 8. a 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
Stacks Image 12334
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a profesorem PI! Učebnice, která kombinuje témata z matematiky a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 12022
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit matematiky obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 12031
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 55:34
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 12040
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 59
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 16289
LABYRINTH Mathe&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Lauřina narozeninová cesta. Dobrodružné cestování nejen po Evropě.
 • Autor: Mgr. Eva Tykvová a kol.
 • Maloobchodní cena: 150,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 20-40 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 12078
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a dinosaurem Arniem! Učebnice, která kombinuje témata ze zeměpisu a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 12087
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit zeměpisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 12096
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 55:06
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 12105
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 59
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 12114
LABYRINTH Geografie&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • S Laurou, Davidem a Arniem na cestě po Evropě
 • Mgr. Lenka Kovačková a Mgr. Jitka Lozanová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Vypravte se s Davidem, Laurou a Arniem po Evropě a připomeňte si, která místa navštívili a co zde viděli. Kdo toho ví nejvíc? Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 45 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 12143
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a mimozemšťanem Homem! Učebnice, která kombinuje témata z přírodopisu a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 12152
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 5 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit přírodopisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 12161
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 50:56
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 12170
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 50
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 12179
LABYRINTH Biologie&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Cesta do Kostizemě – pomáháme Homovi poznat náš svět.
 • Autor: Mgr. Marie Julišová a Mgr. Eva Mikešová a kol.
 • Maloobchodní cena: 150,- CZK
 • Počet hráčů: 12-30 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Vydejte se na cestu s Homem a sbírejte kostibody. Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 30-50 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 12208
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Vypravte se za dobrodružstvím s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a jejich čtyřnohým kamarádem Karlem! Učebnice, která kombinuje témata z dějepisu a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 12217
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma elektronicky při nákupu 2 ks deskových her
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit dějepisu obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 12326
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 46:05
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 12330
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 12244
LABYRINTH Geschichte&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Laura, David a Karel na cestě kolem světa za 80 dní
 • Mgr. Anita Báchorová a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Nejlépe se učíme hrou! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě. Cestujte netradičně, a to třeba ponorkou nebo balónem, a poznávejte svět od 18. století až do současnosti.
Délka hry 30-45 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.
Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.
Stacks Image 12273
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Kursbuch / Učebnice
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 1 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 62
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku učebnice - lekce 0 až 3 si prohlédněte zde.
Dobrodružství začíná s hlavními hrdiny Laurou, Davidem a Wendelínem! Učebnice, která kombinuje témata z občanské výchovy a německého jazyka s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro víceletá gymnázia. Je zpracována na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice společně s pracovním sešitem a poslechovým CD, deskovou hrou a online hrami tvoří jedinečný doplňkový materiál do výuky.
Stacks Image 12282
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Arbeitsbuch / Pracovní sešit
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: zdarma 1 ks při nákupu deskové hry
 • Počet stran: 30
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku pracovního sešitu - lekci 1 si prohlédněte zde.
Pracovní sešit občanské výchovy obsahuje rozmanitá cvičení pro lepší představivost a upevnění vědomostí žáků. Na konci každé lekce se žáci zábavnou formou ohodnotí, co se v dané lekci naučili – tento typ hodnocení je pro výukovou metodu CLIL typický. Pracovní sešit má společně s učebnicí matematiky (Kursbuch) v úrovni A1 společnou rámcovou strukturu. Je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a víceletým gymnáziím.
Stacks Image 12291
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
CD / Poslechová cvičení
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: 49,- CZK
 • Počet minut celkem: 61:16
 • Jazyková úroveň: A1
 • Veškeré texty byly namluveny různými rodilými mluvčími.
 • Na zadní straně obalu se nalézá seznam namluvených poslechů a jejich stopáž.
 • Zvlášť jsou označeny poslechy přiřazené k aktivitám v pracovním sešitu.
Ukázkové nahrávky k lekcím 0 a 1:
Stacks Image 12300
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Lehrerhandbuch / Učitelská příručka
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Zpracováno v PDF
 • Zdarma k nákupu po vyplnění kontaktního formuláře zde
 • Počet stran: 50
 • Jazyková úroveň: A1
 • Ukázku lekce 0 a 1 si prohlédněte zde.
Vaše příprava na hodinu bude rychlá a efektivní díky této metodické příručce. Obsahuje jednotnou strukturu s využitím piktogramů, transkripce poslechů a výsledky cvičení pro rychlou kontrolu. Přípravu vám také usnadní odhad časové náročnosti cvičení a návrh nejvhodnějších metod pro jejich zařazení do vyučovací hodiny.
Stacks Image 12309
LABYRINTH Gesellschaftslehre&Deutsch – A1
Brettspiel / Desková hra
 • Běh labyrintem s Laurou, Davidem a Wendelínem
 • Autor: Mgr. Kateřina Mlejnková Hošková a kol.
 • Maloobchodní cena: 150,- CZK
 • Počet hráčů: 2-6 hráčů od 12 let
 • Jazyková úroveň: A1
Taktická hra pro každého! Tématicky a obsahově doplňuje a procvičuje probranou látku v učebnici a pracovním sešitě.

Délka hry 30-40 minut, jazyk hry německý, pravidla hry v českém jazyce.

Obsah: 1x herní pole, 6x hrací figurka, 1x kostka, 51x herní karta, 1x pravidla hry, řešení.