Labyrinth CLIL: kontakt
Kde nás najdete 
Channel Crossings s. r. o.

Meteor Centre Office Park C
Thámova 32
186 00 Praha 8 – Karlín

Dopravní spojení:
metro B nebo tram 3, 8, 24
zastávka Křižíkova
Stacks Image 43621
Stacks Image 28734
Kontakt 
Stacks Image 43711
Pavlína Ráslová
Manažerka vzdělávacích kurzů, objednávky materiálů Labyrinth

E-mail: pavra
Tel.: 778 798 365, 210 215 365
Stacks Image 43731
Blanka Štefaničová
Manažerka vzdělávacích kurzů, objednávky materiálů Labyrinth

E-mail: blamr
Tel.: 778 798 365, 210 215 365
Lektorský tým 

PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

Stacks Image 43652
PhDr. Petra Vallin, Ph.D. vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a angličtinu na Pedagogické fakultě UK. CLIL ji poprvé zaujal při studijním pobytu ve Finsku, úplně mu pak propadla během stáže ve Vídni.
Prostřednictvím CLIL učila na několika pražských školách a jedné lyonské. Na Pedagogické fakultě UK vyučuje kurzy Content and Language Integrated Learning a Angličtina napříč předměty 1. stupně ZŠ pro studenty prezenční i dálkové, české i zahraniční. Působí jako metodik a lektor školení CLIL napříč institucemi i republikou. Workshopy CLIL pojímá činnostně, hravě a zážitkově. Účastníci si tak mají možnosti vyzkoušet CLIL jako žáci, zakusit jeho výhody i možné zádrhely a společně s ostatními bezprostředně reflektovat a diskutovat o tom, co právě prožili.
O CLIL píše blog (www.metodaclil.cz), kde publikuje přípravy hodin CLIL (svých i studentů), odkazuje na zajímavé zahraniční weby a píše o tom, co se v CLIL aktuálně děje.

Mgr. Michaela Hlaváčová

Stacks Image 43662
Mgr. Michaela Hlaváčová působí jako učitelka na 2. stupni ZŠ Dobřany, Plzeň–jih. Mezi její aprobace patří dějepis, český jazyk a anglický jazyk. Metodu CLIL užívá při běžné výuce, dlouhodobě se věnuje mentoringu a poradenství při zavádění metody CLIL na českých školách. Je zároveň naší lektorkou metodicky i prakticky zaměřených workshopů.
Michaela se věnuje i dalším formám inovativní výuky jako je např. kritické myšlení. Je autorkou výukové sady CLIL s názvem Labyrinth History and English – A1, která byla vydána v roce 2015 v rámci projektu Škola bez hranic.

Mgr. Klára Jansová

Stacks Image 43672
Mgr. Klára Jansová vystudovala německý jazyk a matematiku na Pedagogické fakultě UK, absolvovala studijní pobyty v zahraničí (Německo, Portugalsko). Již deset let působí v oblasti vzdělávání, většinu času jako lektorka německého jazyka. Dva roky působila na pozici koordinároky v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), se kterým spolupracuje do současnosti. Dále se jako metodička podílela na vzniku ucelené řady učebních materiálů metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), vede semináře o metodě CLIL ve spojení s německým jazykem. V současné době vedle jazykové výuky spolupracuje s nakladatelstvím Klett na pozici konzultanta ve vzdělávání.
Zeptejte se 
Vítáme Vaše dotazy, připomínky i náměty! Odeslat nám je můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
Stacks Image 43642