Labyrinth - Aktuality
Aktuality 
Stacks Image 66835
Přemýšlíte, jak udělat hodiny čtení více atraktivní? Jak žáky a žákyně aktivizovat, aby to bavilo vás i je? Získat praktické tipy na rozvíjení čtenářské gramotnosti a využívání metod kritického myšlení? Pokud ano, přijměte pozvání na náš kurz. Kromě výše uvedeného budou účastníci společně a s lektorem hledat důkazy o učení žáků a chvíle, kdy jsou žáci nejvíce aktivní, současně budou modelovat situace a sdílet příklady dobré praxe. Jednotlivé lekce vycházejí z modelu E – U – R a aktivity lze modifikovat i pro jiné předměty.

Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420 Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • porozumění modelu E – U – R
 • poznání aktivizačních a motivačních metod a jejich praktické využití
 • jak při práci s textem rozvíjet kritické myšlení
 • jak najít důkazy o učení žáků
 • jak aktivně zapojit žáky do práce s textem
Stacks Image 66847
Patříte mezi vyučující, kteří s metodou CLIL teprve začínají? Pak je tento kurz právě pro vás! Kurz je rozdělen do dvou částí, z nichž jedna je zaměřena na teoretické principy CLIL (Content and Language Integrated Learning), a druhá na rozvoj praktických dovedností výuky formou CLIL.

Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420 Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol (první i druhý stupeň) a víceletých gymnázií. Program je vhodný jak pro učitele cizích jazyků, tak pro pedagogy vyučující nejazykové předměty. V případě pedagogů vyučujících nejazykové předměty se předpokládá znalost cizího jazyka B1/B2.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • obecné principy CLILu. Specifika přípravy a vedení hodin formou CLIL a metody práce
 • silné stránky a rizika při implementaci, přípravě a vedení CLILových hodin
 • systematické zapojení metody CLIL do výuky s využitím sady výukových materiálů Labyrinth
 • CLILová "hodina" v praxi s metodickým komentářem

Pozn.: Kompletní vzdělávací sady materiálů CLIL je možné zakoupit v místě konání kurzu nebo si je můžete objednat zde.
Stacks Image 66859
Máte už nějakou zkušenost s metodou CLIL a chcete vědět víc? Načerpat nápady, inspiraci, diskutovat o nich a nacházet nové úhly pohledu? Pak přijďte na pokračující kurz praktického využití metody CLIL.

Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420 Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci středních škol a víceletých gymnázií. Program je vhodný jak pro učitele cizích jazyků, tak pro pedagogy vyučující nejazykové předměty. V případě pedagogů vyučujících nejazykové předměty se předpokládá znalost cizího jazyka B1/B2.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • aplikace jednotlivých aktivit, posouzení vhodnosti, adaptabilita
 • zpětná vazba účastníků ke každé aktivitě, diskuse o aktivitách
 • cizí jazyk versus mateřský jazyk při realizaci aktivit v CLIL hodinách
 • posouzení různých typů aktivit a jejich relevantnosti k jednotlivým předmětům

Pozn.: Kompletní vzdělávací sady materiálů CLIL je možné zakoupit v místě konání kurzu nebo si je můžete objednat zde.
Stacks Image 66871
Školní známka je nejčastější formou hodnocení na našich školách, které je zatracováno i chváleno. Známka nemůže posuzovat myšlení, samostatnost, kreativitu, vytrvalost v učení, schopnost spolupráce a nevysvětluje příčinu problémů žáka. Slovní hodnocení poskytuje možnosti citlivě sdělit žákovi i rodičům míru školních úspěchů, podat vysvětlení jeho předpokládaných příčin úspěchu či neúspěchu a také náhled do budoucna včetně pokynů, jak situaci řešit.

Časová dotace: 8x 45 minut
Cena: 2 420 Kč
Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol, gymnázií, SOU a SŠ, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti z oblasti formativního hodnocení, poskytování zpětné vazby žákům i rodičům a kteří chtějí zlepšit studijní kompetence svých žáků/studentů a pomoci jim tak k dosažení dalších cílů.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • cíle hodnocení v kontextu současné školy
 • formativní a jiné formy hodnocení
 • techniky formativního hodnocení
 • motivace žáků
Bedna Ústí je kreativní multifunkční prostor s rozvíjející se komunitou, která má přesah do spousty oborů. I tentokrát jsme sem umístili tři z našich kurzů pro pedagogy, na které se můžete přihlásit! Všechny tři kurzy mají časovou dotaci 8x 45 min., konají se v multifunkční prostoru Bedna Ústí, Masarykova 28, Ústí nad Labem a cena každého kurzu je 2 420 Kč.

Stacks Image 66897
Psychohygiena a time management – 17. 10. 2023 (9:30-16:30)

Cítíte se být pod tlakem, nemáte na sebe čas, topíte se v pracovních a osobních úkolech? Přijďte načerpat teoretické, a hlavně praktické informace a tipy, jak se dostat ze začarovaného kruhu. Podíváte se na svoje časové bandity a získáte způsoby, jak se s nimi vypořádat. Čekají vás individuální aktivity v různých tématech, jako je např. prokrastinace, stres, motivace, práce s e-maily, umění říci ne.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol a víceletých gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • individuální aktivity a praktické tipy
 • témata jako prokrastinace, práce se stresem, motivace
 • co je cirkadiánní rytmus a jak ho využít
 • jak zefektivnit porady, práci s e-maily a další

Stacks Image 66904
Výukový přístup CLIL v praxi (začátečníci) – střední školy a víceletá gymnázia 24. 11. 2023 (9:30-16:30)

Patříte mezi vyučující, kteří s metodou CLIL teprve začínají? Pak je tento kurz právě pro vás! Kurz je rozdělen do dvou částí, z nichž jedna je zaměřena na teoretické principy CLIL (Content and Language Integrated Learning), a druhá na rozvoj praktických dovedností výuky formou CLIL.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci středních škol a víceletých gymnázií. Program je vhodný jak pro učitele cizích jazyků, tak pro pedagogy vyučující nejazykové předměty. V případě pedagogů vyučujících nejazykové předměty se předpokládá znalost cizího jazyka B1/B2.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • obecné principy CLILu: specifika přípravy a vedení hodin formou CLIL a metody práce
 • silné stránky a rizika při implementaci, přípravě a vedení CLILových hodin
 • systematické zapojení metody CLIL do výuky s využitím sady výukových materiálů Labyrinth
 • CLILová "hodina" v praxi s metodickým komentářem

Pozn.: Kompletní vzdělávací sady materiálů CLIL je možné zakoupit v místě konání kurzu nebo si je můžete objednat zde.

Stacks Image 66913
Čtenářské strategie (začátečníci) – základní školy 30. 11. 2023 (9:30-16:30)

Chcete zlepšit studijní kompetence svých studentů a pomoci jim tak k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě? Náš vzdělávací program vám představí klíčové čtenářské strategie v teorii i praxi, které umožňují čtenářům porozumět textu, kriticky o něm přemýšlet a rozvíjet tak jejich čtenářskou gramotnost.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol a víceletých gymnázií. Kurz je vhodný jak pro učitele českého jazyka, tak pro pedagogy vyučující další všeobecně vzdělávací a odborné předměty.
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • principy uplatňování čtenářských strategií v kontextu základních škol a trendů v moderním vzdělávání
 • čtenářská strategie a čtenářská gramotnost
 • rozvoj praktických dovedností, práce s texty a vybrané čtenářské strategie
 • sdílení zkušeností a doporučení, jak pracovat s texty
K nákupu vzdělávacích materiálů Labyrinth na našem webu nyní obdržíte 10% slevový voucher na kterýkoliv z našich kurzů. Využít ho můžete až do konce školního roku!
Stacks Image 66708
Navázali jsme spolupráci s portálem Učiteléučitelům.cz – online tržištěm originálních vzdělávacích materiálů, her a aktivit. Najdete na něm spoustu inspirace, skvělých tipů a pomůcek do výuky ověřených v praxi. Samozřejmě nechybí ani naše materiály pro výuku CLIL, které tvoří lektorka Míša Hlaváčová. Aktuálně na portále najdete 4 zpracovaná témata věnující se například aktivitám v hodinách přírodopisu, dějepisu, rodinné výchovy, pracovních činností nebo zeměpisu.
Stacks Image 66481
Představujeme vám úspěšné absolventy mentorského kurzu.
Všichni již zvládají „umění“ vést mentorský rozhovor a zároveň si uvědomují, že mají před sebou ještě pořádný kus práce, vždycky je co zlepšovat 😉
Děkujeme lektorce Míše Hlaváčové a také všem báječným účastníkům – díky vám byl tento kurz naprosto výjimečný!
Moc děkuji za tento seminář jsem nadšená a moc se těším, až CLIL vyzkouším na vlastní kůži.
Líbil se mi přístup lektorky i celá struktura semináře – děkuji za poctivý přístup k workshopu.
Oceňuji dobrou motivaci pro další práci i další nápady pro zařazení CLIL
Skvěle připravený praktický workshop! Spoustu přínosných informací, jak i částečně/postupně tento přístup zapojit do výuky.
Bylo to výborné, děkuji za příjemné odpoledne, mám o čem přemýšlet, hned zítra začínám CLIL "ON"
Školení mi dalo představu o tom, jak začlenit CLIL do mého předmětu.
Nejvíce se mi líbilo praktické využití, reálná ukázka hodiny, pestrost aktivit a přístupů, mnohostranné využití, široký záběr metod. Jsem ráda a oceňuji, že jsme si hráli a mohli na sobě vyzkoušet.
Nejvíce se mi líbilo střídání perspektivy žák/učitel, dost prostoru pro diskuze, práce lektorky s kolektivem.
Dozvěděla jsem se, jak správně zapojit a využít CLIL ve výuce.
Soutěžní klání s názvem KVÍZOVÁNÍ S LAUROU A DAVIDEM PRO NĚMČINÁŘE, do kterého se mohli zapojit žáci 2. stupně ZŠ a žáci z nižších ročníků víceletých gymnázií z celé ČR, probíhalo od 10. 4. do 10. 6. 2017.
Blahopřejeme vítězům soutěže!

Kategorie Zeměpisný kvíz s němčinou: Žáci 7.B ze ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova (555 bodů).

Kategorie Dějepisný kvíz s němčinou: Žáci 3.X z Gymnázia Trutnov, Jiráskovo nám. (570 bodů).

Kategorie Matematický kvíz s němčinou: Žáci 1.N z Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec (595 bodů).

Kategorie přírodopisného kvízu a kvízu z občanské výchovy zůstaly neobsazeny nebo nebyly splněny podmínky soutěže.
Maximální počet bodů, které mohla porota daném u kvízu přidělit, bylo 600 bodů.

Jaká odměna čeká na výherce?
Vítězná třída každé kategorie získává LABYRINTH Deutsch 10 učebnic, 10 prac. sešitů, 1 poslechové CD, 2 deskové hry, diplom, bonbony Haribo a plno dalších dobrot.

Všem žákům, kteří vytvořili a poslali hádanky, tajenky, křížovky, kvízy, moc děkujeme – vaše tvorba nás překvapila nápaditostí i zajímavým zpracováním. Jste velmi šikovní a můžete být na sebe pyšní.
Část soutěžních kvízů bude k vidění ve vestibulu naší jazykové školy Channel Crossings v Praze 5 – Radotíně.

Níže si můžete prohlédnout vítězná díla a další fotografie z vyhodnocování.
Konference Inspirace pro CLIL – novinky a zkušenosti z praxe proběhla pod záštitou MŠMT dne 7. 4. 2016 v hotelu AMARILIS. Prezentujícím děkujeme za zajímavé příspěvky.
Všem zúčastněným přejeme hodně úspěchů a radosti při začleňování tohoto inovativního výukového přístupu.
Jednotlivé prezentace z přednášek ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
Prezentace – 1. panel:

Projekt „Janička“ – Ianua linguarum reserata
Mgr. Eliška Sovová a Ing. Kristýna Fischerová, SCIO

TIME 4CLIL
Mgr. Klára ten Donkelaar, Mgr. Marketa Tuhá, CFME

Cizí jazyky pro život
Mgr. Věra Mühlheimová, NIDV

CLIL open source materiály
Mgr. Soňa Peichlová, CEET s r.o.

Jak se neztratit v Labyrinthu
Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková, Channel Crossings s.r.o.
Prezentace – 2. panel:

CLIL jako skládanka
Mgr. Michaela Hlaváčová, ZŠ Dobřany

CLIL a projektové vyučování – Jde to vůbec dohromady?
Mgr. Jana Chrásková, Gymnázium Evolution, Praha

CLIL Matters aneb na CLILu záleží
Mgr. Barbora Krpcová

CLIL na vlastní kůži
Mgr. Klára Jansová, metodička NJ řady Labyrinth, konzultant v nakladatelství Klett

CLIL v němčině? Proč ne!
Mgr. Renata Šebestová, ZŠ s RVJ Husova, Liberec
Prezentace 3. panel:

Výuka francouzštiny a francouzsky vyučovaných předmětů v ČR
Florence Saint-Ygnan a Mgr. Jiří Votava, Francouzský institut v Praze

CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků
Mgr. Barbora Benešová, ZČU v Plzni a PhDr. Petra Vallin, UK v Praze

Metodický portál RVP.CZ podporuje metodu CLIL
Mgr. Pavlína Hublová, NÚV

Výuka metodou CLIL na středních školách z pohledu MŠMT. Patří CLIL do odborných škol?
PhDr. Marie Černíková, MŠMT, odbor vzdělávání

Výuka metodou CLIL z pohledu MŠMT: základní vzdělávání
Mgr. Eva Tučková, MŠMT
Loading…
Loading…
V závěru pololetí jsme žáky chtěli něčím potěšit a také je něco málo naučit. Proto jsme v naší radotínské pobočce Channel Crossings připravili zábavný Den s komiksem. Pozvali jsme známého českého kreslíře komiksů pana Petra Kopla, který je autorem Laury, Davida a jejich přátel v učebnicích Labyrinth. Společně s lektorkou angličtiny žákům představili svou profesi a pan Kopl i tajemství komiksu.
Byl to moc hezký den, fotografie si můžete prohlédnout níže.
Komentáře pedagogů, kteří učební řadu Labyrinth zařazují do výuky 
Stacks Image 65513